Kalibrace vah

Kalibrace se provádí pro pracovní měřidla (váhy) a tím se zjišťují skutečné vlastnosti a odchylky dané váhy. Po kalibraci je uživateli vystaven kalibrační list s naměřenými hodnotami a nejistotami měření. Tyto kalibrační listy jsou vyžadovány především ve výrobě a v provozech, kde je zaveden nebo se zavádí systém jakosti a u firem, které chtějí mít v pořádku metrologické zabezpečení prováděné činnosti.

Rozsah prováděné kalibrace:

  • Kalibrace elektronických vah s neautomatickou činností s Max od 10 g do 20 000 kg podle kalibračního postupu KP 01.
  • Kalibrace mechanických vah s neautomatickou činností s Max od 200 g do 10 000 kg podle kalibračního postupu KP 02.
  • Kalibrace vah je prováděna přímo u zákazníka.
  • Kalibrační laboratoř má zaveden systém jakosti podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Kalibrační laboratoř č.2324 akreditovaná od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (dále AKL).

Předmět akreditace:
HMOTNOST - kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností
https://www.vahy-pokladny-systemy.cz/user-content/static-content/kalibrace/1.jpg